แบบบ้าน

CT-201
CT-201
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-204
CT-204
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-205
CT-205
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-206
CT-206
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-206M
CT-206M
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-207
CT-207
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-208
CT-208
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-208M
CT-208M
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-209
CT-209
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-210
CT-210
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-211
CT-211
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-212
CT-212
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-212M
CT-212M
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-213
CT-213
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-214
CT-214
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-214M
CT-214M
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-215
CT-215
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-216M
CT-216M
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-217
CT-217
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-218
CT-218
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-219
CT-219
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-220
CT-220
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-221
CT-221
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-222
CT-222
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-223
CT-223
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-224
CT-224
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-225
CT-225
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-226
CT-226
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-226M
CT-226M
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-227
CT-227
แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบยอดนิยม, แบบใหม่
CT-227M
CT-227M
แบบบ้าน 2 ชั้น
CT-228
CT-228
แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบใหม่
CT-229
CT-229
แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบยอดนิยม, แบบใหม่
CT-301
CT-301
แบบบ้าน 3 ชั้น
CT-101
CT-101
แบบบ้าน 1 ชั้น
CT-102
CT-102
แบบบ้าน 1 ชั้น
CT-103
CT-103
แบบบ้าน 1 ชั้น
CT-104
CT-104
แบบบ้าน 1 ชั้น
CT-104M
CT-104M
แบบบ้าน 1 ชั้น
CT-105
CT-105
แบบบ้าน 1 ชั้น